Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Η θήρα ως «τρόπος ζωής», ως «άθλημα» και ως «χόμπι»

Νεότεροι κυνηγοί, υψηλότερου επιπέδου και αστικής καταγωγής τείνουν να βλέπουν τη θήρα ως βαθύτερο τρόπο ζωής, καθώς αναζητούν διέξοδο και έχουν τη δυνατότητα βαθύτερης πνευματικής αναζήτησης. Η ηλικία και ο τρόπος επαφής με τη θήρα ασκούν mεπίσης επιρροή. Όσοι ήρθαν σε επαφή με τη θήρα σε νεότερη ηλικία και από οικεία πρόσωπα (γονείς και συγγενείς), είχαν σε μεγαλύτερο βαθμό την ευκαιρία να την εντάξουν στο ευρύτερο αξιακό τους σύστημα ως ένα εναλλακτικό βαθύτερο τρόπο ζωής. Τα τριχωτά θηράματα αποτελούν ένα πιο ελκυστικό «έπαθλο» για όσους βλέπουν τη θήρα ως απλό άθλημα, ενώ τα πτερωτά έλκουν περισσότερο όσους τη θεωρούν ως τρόπο ζωής.

      Όσοι θεωρούν τη θήρα ως τρόπο ζωής εμφανίζουν μεγαλύτερη μοναχικότητα στη μετακίνησή τους και προτιμούν ήσυχους κυνηγότοπους (όχι απαραίτητα με πολλά θηράματα) και σε πιο απομακρυσμένες αποστάσεις. Άρα αναζητούν έναν εναλλακτικό κόσμο στη θήρα, σε αντίθεση με τους άλλους που βλέπουν τη θήρα ως άθλημα ή χόμπι και αναζητούν μια πιο άμεση εκτόνωση. Επίσης, όσοι αναζητούν στη θήρα έναν τρόπο ζωής, επιθυμούν τη νομιμοποίηση και χρήση περισσότερων κυνηγετικών μέσων, ώστε να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και τείνουν να συγκεντρώνουν πληθώρα όπλων για δημιουργία μικροπεριβάλλοντος ιδιαίτερης κουλτούρας. Προτιμούν επίσης τα καλαίσθητα και ενδεχομένως πολύπλοκα όπλα. Επιδεικνύουν δηλαδή μια αναζήτηση αξιών υλιστικού χαρακτήρα στην τεχνολογία του κυνηγιού.

Η συνέχεια ολόκληρης της καταπληκτικής μελέτης σε μορφή pdf εδώ.
 
 
Πηγή δημοσιεύματος: "Κυνήγι στην Ελλάδα"