Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

"Τύπος - Κυνήγι" - από τον Ελεύθερο Τύπο

Αυτή τη Τετάρτη και κάθε ΤετάρτηΚολυμπώντας με τον πρωθυπουργό της χώρας ..............

Τα νέα σύμβολα έρχονται από τα ........... παλιά ...


=============================================

Ένα ελεύθερο περιοδικό, για ελεύθερους ανθρώπους, για ελεύθερους κυνηγούς