Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

ΠΕΒΕΚΕ προς ΥΠΕΚΑ

Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών & Επαγγελματιών Κυνηγετικών Ειδών

                                                                       Αθήνα, 6 Μαϊου 2010


Θέμα: Θέσεις ΠΕΒΕΚΕ επί του υπό διαβούλευση σχεδίου ΠΔ του ΥΠΕΚΑ με θέμα "Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού".

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Ο κλάδος των Επιχειρήσεων Ειδών Κυνηγίου έρχεται αντιμέτωπος ακόμη μια φορά με μια άδικη απαγόρευση κυνηγίου.

Η Ένωση μας, αντιπροσωπεύει επιχειρήσεις παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εδώ και πολλά χρόνια συμβάλουν με το μερίδιό τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην κάλυψη θέσεων εργασίας, στα φορολογικά έσοδα του κράτους και γενικότερα στην πολύπαθη πλέον, ελληνική οικονομία. Επιπλέον, σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, οι ίδιες οι επιχειρήσεις μας αλλά και γενικότερα οι φίλοι του κυνηγίου έχουν αποδείξει εμπράκτως την αγάπη τους για αυτό, με πολλές δράσεις για την προστασία του χώρου που δραστηριοποιούνται, δηλαδή της ελληνικής φύσης.

Οι επιχειρήσεις μας ζούνε αποκλειστικά από το κυνήγι, το οποίο όπως γνωρίζετε, είναι μια απολύτως νόμιμη, αποδεκτή και νομοθετικά κατοχυρωμένη δραστηριότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληρώνουμε δε, όπως και όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις, τους φόρους μας, απασχολούμε εργαζόμενους και λειτουργούμε εντός ενός πολύ αυστηρού νομικού πλαισίου με τακτικούς και αυστηρούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με το Κυνήγι, διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η ενημέρωσή σας είναι ελλιπής. Ενδεικτικά αναφέρουμε την απαγόρευση του Υμηττού που προτείνετε στο υπό διαβούλευση ΠΔ χωρίς καμία τεκμηρίωση. Μάλιστα, φημολογείται ότι το Υπουργείο σας υιοθετεί τις απόψεις συγκεκριμένης και συνεργαζόμενης μ' εσάς περιβαλλοντικής οργάνωσης. Ως κλάδος αρνούμαστε να πιστέψουμε τόσο ακραίες φήμες και σας παροτρύνουμε να διαβουλευτείτε ουσιαστικά και με τους κυνηγετικούς φορείς πριν καταλήξετε σε οποιαδήποτε απόφασή σας.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι με τις αποφάσεις σας για το κυνήγι, αναλαμβάνετε και την απόλυτη ευθύνη της βιωσιμότητας πάρα πολλών οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες επιπλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν την χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 50 ετών. Λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις καταστροφικές για το κυνήγι, νέες προτάσεις σας περί ζωνών, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο να επανεξετάσετε τις θέσεις του Υπουργείου.

Η κυνηγετική οικογένεια είναι οργισμένη με την στάση και συμπεριφορά των πολιτικών των τελευταίων 30 ετών. Ελπίζουμε εσείς να καταφέρετε με τις αποφάσεις σας να αντιστρέψετε αυτό το κλίμα και να αφήσετε ουσιαστικό έργο σε ότι αφορά το κυνήγι στην Ελλάδα.

Ευελπιστούμε πως σύντομα θα διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας ώστε να ακούσετε τις θέσεις και τις προτάσεις των ανθρώπων που ζουν από το κυνήγι.

Με τιμή


Το Δ.Σ. της ΠΕΒΕΚΕ

Μιχαήλ Κυργιάς                                Πρόεδρος

Ιωάννης Ζαφειρόπουλος               Αντιπρόεδρος

Πέτρος Μαυρούλης                           Γ. Γραμματέας

Δημήτριος Καλκαντζάκος               Ταμίας

Ιωάννης Ναυπλιώτης                         Μέλος

=========================================

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βουλευτές του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού .Κοινοβουλίου
ΜΜΕ
Κυνηγετικές Οργανώσεις
Μέλη μας