Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Οικολογία - η μεγάλη Αυταπάτη !!

Ας δούμε σ’ αυτό το σημείο τι σημαίνει «οικολογία». Λέει ο Ντέσμοντ Μόρρις: «Κανονικά, το τέλος της σεξουαλικής γοητείας θα έπρεπε να συνδυάζεται ή τουλάχιστον να προαναγγέλλει και το βιολογικό τέλος του αρσενικού ατόμου.». Μετά «το τέλος της σεξουαλικής γοητείας» το αρσενικό άτομο δε χρειάζεται. Η περαιτέρω ζωή του δεν έχει νόημα. Βάσει του παραπάνω και με την έννοια της φυσικής επιλογής, έχουμε τον κάτωθι ορισμό:
«Οικολόγος είναι ο άνθρωπος που πρέπει να πεθάνει μετά το τέλος της ηλικίας αναπαραγωγής του, δηλαδή μετά τα 35 -40 χρόνια ζωής! Και μάλλον δεν υπάρχουν οικολόγοι!».

Εάν όλοι οι άνθρωποι ζούσαν 35- 40 χρόνια, δεν θα υπήρχαν τα προβλήματα λόγω υπερπληθυσμού και όλα θα ήσαν φυσικά.
Εκτός από πετρέλαιο, ο πολιτισμός λαμβάνει από την φύση ενέργεια και με άλλες μορφές, όπως Φυσικό Αέριο, Άνθρακας, Πυρηνική Ενέργεια και Υδροηλεκτρική. Συνεπώς, για να επιβιώσει ο πολιτισμός πρέπει να καταστρέψει την φύση απομυζώντας την ενεργειακά. Ο θάνατος όμως της φύσης θα σημάνει και τον θάνατο του πολιτισμού.

Ήδη η φύση χρησιμοποιεί μόνο την ηλιακή ενέργεια για να επιβιώνει. Γιατί να μην μπορεί και ο πολιτισμός;

============================================

Τα παραπάνω είναι αποσπάσματα από το βιβλίο του Costa Maritsa, φιλόσοφου, συγγραφέα και ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΕΜΠ), που κινείται μεταξύ Αρκαδίας, Αττικής, Ελλάδας, Βουλγαρίας και του Κόσμου.