Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Ανακοίνωση Ομοσπονδίας Ελλάδος

Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος
Μέλος: F.A.C.E. & C.I.C.
Έδρα: Φωκίωνος 8 & Ερμού
Αθήνα Τ.Κ. 10563
Τηλ: 210 3231271 fax: 210 3222755
http://www.ksellas.gr/ email: info@ksellas.gr


Δελτίο Τύπου


Σχετικά με το περιεχόμενο του πρόσφατου δελτίου Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υπηρετώντας την αλήθεια και τα αντικειμενικά γεγονότα γνωρίζει τα εξής:
---- Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας που προσλαμβάνουν και χρηματοδοτούν με αποκλειστικά δικούς τους πόρους οι Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας, αποτελούν θεσμό που υπάρχει και λειτουργεί επί σαράντα χρόνια (από το 1969, Ν.Δ. 86/1969). Ήδη, από τότε με το Νόμο αυτό οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας εξομοιώνονται με τα καθήκοντα και δικαιώματα των δημόσιων δασοφυλάκων. Είναι επομένως ελλιπής πληροφόρηση, αν όχι παραπληροφόρηση, ο ισχυρισμός ότι τα καθήκοντα των ιδιωτικών φυλάκων θήρας καθορίστηκαν πρόσφατα με Νόμο του 2003. Ο Νόμος αυτός απλώς διευκρίνισε αυτά τα καθήκοντα που προϋπήρχαν όπως ρητά αναγνωρίζει με απόφασή του το Εφετείο Κοζάνης (υπάρχει και σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου).Επομένως, η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων έχει ήδη ζωή σχεδόν μισού αιώνα και έχει επιτελέσει τεράστιο έργο στην φύλαξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
---- Η κατ’ εξακολούθηση στρέβλωση της πραγματικότητας από την παραπάνω ανακοίνωση των Δασολόγων αποδεικνύεται κατά τρόπο περίτρανο όταν ισχυρίζονται ότι η υπ’ αριθ. 138/2 Γνώμη του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αφαιρεί το δικαίωμα στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Η αλήθεια είναι ότι απλά εξαρτά την άσκηση αυτών των καθηκόντων (των οποίων δεν αμφισβητεί τη νομική βάση) από την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης η οποία και ευρίσκεται καθ’ οδόν.
---- Το πιο σημαντικό είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των δικαστικών αποφάσεων με ελάχιστες εξαιρέσεις, θεώρησαν νόμιμη την άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων από τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας και προχώρησαν στην εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων (επέβαλλαν δε και τις σχετικές καταδίκες) παρά το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι επικαλέστηκαν την παραπάνω Γνώμη του κ. Αντιεισαγγελέα.
-- -- Είναι απορίας άξιον ότι η παραπάνω ανακοίνωση των Δασολόγων, δεν αναφέρεται στο τεράστιο έργο αυτής της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων, το οποίο σύμφωνα με επίσημα στοιχεία κατά τα τελευταία μόνο έξι χρόνια έχει προβεί σε πάνω από 580.000 ελέγχους και σε πάνω από 13.000 μηνύσεις! Αυτό το τεράστιο έργο θα ήταν ποτέ δυνατόν να επιτελεσθεί εάν δεν υπήρχε νομοθετική κατοχύρωση των πράξεων αυτών των Θηροφυλάκων;
Η απάντηση είναι αυτονόητη! Καμία στρέβλωση της αλήθειας και κανένας ισχυρισμός δεν μπορούν να αγνοήσουν αυτή την πραγματικότητα των αριθμών και των στοιχείων.
---- Η μεγάλη δραστηριοποίηση και το τεράστιο αυτό έργο της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων έγινε διότι υπήρξε και υπάρχει πλήρης και παντελής αδυναμία θηροφύλαξης από τις δασικές υπηρεσίες για λόγους που δεν είναι δική μας υπόθεση. Από την άλλη, η παντελής αυτή έλλειψη φύλαξης από τις δημόσιες δασικές υπηρεσίες έχει διαπιστωθεί τόσο από το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και από διάφορους φορείς της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και η Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε επίσημο έγγραφό της που αποστέλλεται σε όλα τα Δασαρχεία προτρέπει τους δασοφύλακες του δημοσίου να κάνουν τη δουλειά τους όπως οι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Στο ίδιο έγγραφο, η ίδια Δ/νση σημειώνει ότι “το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός Δασοφυλάκων έφυγε από την Δασική Υπηρεσία δεν είναι ισχυρή δικαιολογία δεδομένου ότι το έτος 1999 με τον ίδιο μειωμένο αριθμό Δασοφυλάκων και χωρίς τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες το σύνολο των μηνύσεων θήρας ήταν 118 έναντι 38 του 2000”!Τι άλλη απόδειξη από την ομολογία της ίδιας της Δασικής Υπηρεσίας χρειάζεται για να καταφανεί πλήρως ότι οι ισχυρισμοί της ανακοίνωσης των Δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων είναι παντελώς ανυπόστατοι (το σχετικό έγγραφο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου)
---- Ουδέποτε οι φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων εμπλέχθηκαν με την άσκηση της δασικής πολιτικής που προφανώς είναι αντικείμενο του Κράτους, το περιεχόμενο της οποίας δεν επηρεάζει το έργο των φυλάκων Θήρας.
---- Αποτελεί παραπλάνηση ο ισχυρισμός της ανακοίνωσης των Δασολόγων ότι δήθεν ιδιώτες Θηροφύλακες δεν μπορούν να ελέγχουν τους κυνηγούς που είναι, εμμέσως, οι εργοδότες τους. Μήπως είναι, πράγματι, “λογικό” οι δασολόγοι του δημοσίου να παραξενεύονται από το γεγονός ότι οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας τόλμησαν ν’ ασκήσουν ποινική δίωξη εναντίον Δ/ντή Δασών Νομού που λαθροθήρευε, αλλά και εναντίον μελών Δ.Σ. Κυνηγετικών Οργανώσεων όταν αυτοί παραβαίνουν το Νόμο περί θήρας; (τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου).
---- Είναι προφανής ο λόγος για τον οποίο ανέκαθεν οι μόνιμοι δασολόγοι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών προσπαθούσαν να σταματήσουν και να υποβαθμίσουν την Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Πράγματι, κάθε σύγκριση μεταξύ του έργου των δικών μας φυλάκων θήρας, και του έργου των δασοφυλάκων του δημοσίου, στον τομέα της θηροφύλαξης, είναι αποκαρδιωτική για το δημόσιο. Εάν όμως η εν λόγω Πανελλήνια Ένωση ενδιαφέρεται πράγματι για την προστασία του δάσους και του περιβάλλοντος, οφείλει να ενισχύσει αντί να δημιουργεί εμπόδια, το έργο της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Τέλος, εκ μέρους των 230.000 κυνηγών - πολιτών αυτής της χώρας, καλούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να ερμηνεύσει στην πραγματική τους διάσταση τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των δασολόγων, να μην υποχωρήσει σε συνδικαλιστικές και συντεχνιακές σκοπιμότητες αλλά να ενισχύσει την Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Έτσι θα υλοποιήσει βασικό στόχο του Υπουργείου του, στον τομέα των Δασών και της Θήρας που εντάσσεται στο γενικότερο στόχο προστασίας του Περιβάλλοντος.Έναν στόχο για τον οποίο ενδιαφέρεται το σύνολο της κοινωνίας και αγωνιά προς αυτή την κατεύθυνση. Οι κυνηγοί της χώρας θα εξακολουθήσουν να δαπανούν εξ ιδίων πόρων τεράστια ποσά για την πάταξη της λαθροθηρίας (28 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ την τελευταία πενταετία) ώστε να συνεπικουρούν την προσπάθεια του Κράτους προς τον κοινό αυτό στόχο.

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφ.
2. Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ
3. Βουλή των Ελλήνων
4. Γενική Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας ΥΠΑΑΤ
5. Όλες τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες
6. Όλους τους Κυνηγετικούς Συλλόγους
7. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης8. Κυνηγετικό Τύπο