Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Κ.Σ.Ε. Ανακοίνωση για τον Υμηττό

Ανακοίνωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας

Θέσεις της Κ.Σ.Ε. επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την Προστασία του Υμηττού.

Με Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αφορά τον Υμηττό επιβάλλονται νέες απαγορεύσεις του κυνηγίου χωρίς καμία τεκμηρίωση και χωρίς καμία συνεργασία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις. Αντίθετα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος για μια ακόμη φορά, συνεργάστηκε και υιοθέτησε σχετική πρόταση αντικυνηγετικής οργάνωσης, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το καθαρά αντικυνηγετικό πνεύμα που κυριαρχεί στο Υπουργείο αυτό!

Πράγματι, η προβλεπόμενη απαγόρευση στην ανατολική πλευρά του Υμηττού είναι παντελώς αυθαίρετη διότι έρχεται σε αντίθεση με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις συνεχώς συνιστά τη συνεργασία με τους χρήστες, στην προκειμένη περίπτωση τους κυνηγούς, (χωρίς αυτή τη συνεργασία η Ε.Ε. θεωρεί ανέφικτα τα όποια μέτρα), ενώ, ταυτόχρονα, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα είδος, απολύτως κανένα, που θα μπορούσε να υποστεί αρνητικές συνέπειες από το κυνήγι!

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος μαζί με όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις:
-- α) διαμαρτύρεται εντονότατα γι’ αυτή την πολιτική του σαλαμιού, δηλαδή την, μέσω κάθε μορφής ζωνών προστασίας, προοδευτική απαγόρευση του κυνηγίου ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος των αντικυνηγών που είναι η συνεχής συρρίκνωση του κυνηγετικού χώρου,
-- β) προετοιμάζει σχετικές ενέργειες που θα καταστήσουν γνωστό σ’ όλους την αυθαίρετη αυτή ενέργεια.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δημόσια διαβούλευση, που εννοείται ότι με την έκφραση γνώμης των ενδιαφερομένων χρηστών επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις και που στην προκειμένη περίπτωση εκφράζεται η θέση 250.000 πολιτών – χρηστών εκ των οποίων ειδικότερα οι 45.000 κατοικούν στο λεκανοπέδιο, θα οδηγήσει στην απάλειψη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και στην διατήρηση του καθεστώτος κυνηγίου όπως ισχύει σήμερα.


Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Παπαδόδημας                     Ι. Πουλόπουλος


Πίνακας αποδεκτών

-- Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
-- Υφυπουργό Π.Ε.Κ.Α. Θάνο Μωραΐτη
-- Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. Ηλία Λιακόπουλο
-- Υπερνομάρχη Αττικής κα Ντίνα Μπέη
-- Νομάρχη Αθηνών κ. Γιάννη Σγούρο
-- Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Κουρή Λεωνίδα
-- Νομάρχη Πειραιά κ. Γιάννη Μίχα
-- Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Γιαννακόπουλο Βασίλη
-- Δήμαρχο Βάρης κ. Καπετανέα Παναγιώτη
-- Δήμαρχο Βούλας κ. Μάντεση Γεώργιο
-- Δήμαρχο Βουλιαγμένης κ. Κασιδόκωστα Γρηγόριο
-- Δήμαρχο Γέρακα κ. Ζούτσο Αθανάσιο
-- Δήμαρχο Γλυκών Νερών κ. Σιώκο Γεώργιο
-- Δήμαρχο Γλυφάδας κ. Θεοδωρόπουλο Γιάννη
-- Δήμαρχο Κρωπίας κ. Αθανασόπουλο Θεόδωρο
-- Δήμαρχο Παιανίας κ. Δάβαρη Δημήτριο
-- Δ/νση Δασών Περιφέρειας Αττικής
-- Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής
-- Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π.
-- Πανελλήνια Ένωση Επαγ/τιών Βιοτεχνών Κυν/κών Ειδών
-- Όλες τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες της χώρας
-- Κυνηγετικό Σύλλογο 1ο Αθηνών
-- Κυνηγετικό Σύλλογο 2ο Αθηνών
-- Κυνηγετικό Σύλλογο 3ο Αθηνών
-- Κυνηγετικό Σύλλογο Αμαρουσίου
-- Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών
-- Κυνηγετικό Σύλλογο Ελευσίνας
-- Κυνηγετικό Σύλλογο Καλλιθέας
-- Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου
-- Κυνηγετικό Σύλλογο Λαυρίου
-- Κυνηγετικό Σύλλογο Πειραιώς
-- Κυνηγετικό Σύλλογο Σαλαμίνας
-- Έντυπο και Ηλεκτρονικό Κυνηγετικό Τύπο
============================================