Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΣΤ ΚΟΜΑΘ - Περιβαλλοντικές ενημερώσεις μαθητών

Μετά από πρόσκληση του 4oυ Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Στ ΚΟΜΑΘ και του Κ. Σ. Βέροιας κ. Α. Γκάσιος, την Τρίτη και την Τετάρτη 27 και 28/3/2013, επισκέφτηκε το συγκεκριμένο σχολείο όπου παρουσίασε στους μαθητές της 2ας, της 4ης και της 6ης τάξης, σειρά διαφανειών για τη χλωρίδα και την πανίδα του Βερμίου, στα πλαίσια σχετικού προγράμματος που υλοποιείται από το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Στο τέλος των παρουσιάσεων με την προτροπή των δασκάλων, ο κ. Γκάσιος ανέλυσε στους μαθητές το κυνήγι σαν έννοια, τους τρόπους με τους οποίους ασκείται και τους κανόνες που το διέπουν.
     Η συμμετοχή των μαθητών ήταν ιδιαίτερα ενεργή και το επίπεδο των γνώσεων όπως φάνηκε από τις ερωτήσεις τους αρκετά υψηλό, γεγονός το οποίο μας οδηγεί στο να δώσουμε συγχαρητήρια στο διδακτικό προσωπικό του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Βέροιας για το έργο που παράγουν.