Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007

Νέα Θυθμιστική - θα είναι η τελευταία?

Νέα Ρυθμιστική από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων

Η Διάταξη που αφορά το αγριογούρουνο:

“”””Έχοντας υπ’ όψη
19. Την ειδική μελέτη του Επ. Καθηγητή Θηραματοπονίας κου Θωμαϊδη Χρήστου του τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Α' Τ.Ε.Ι. Λαμίας , «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις πυρκαγιές» του Σεπτεμβρίου 2007 όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών, 2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπανίδας, 3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρευσίμων ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατότητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) την κυνηγετική πίεση μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που ενδιαιτούνται στις καμένες εκτάσεις, 7) τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.

Αποφασίζουμε
6. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο (2) ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 15-12-2007 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε ένα (1) άτομο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.””””
Ωραία όλα αυτά. Άλλη μια απόφαση που ρυθμίζει τα του κυνηγίου, ελπίζουμε να είναι και η τελευταία για την περίοδο 2007 – 2008!!

Ειδικά στην περιοχή μας, θα μαζευόμαστε μετά τις 15 Δεκεμβρίου και θα παίζουμε τόμπολα!

Μήπως πρέπει να ζητήσουμε να μας επιστρέψουν χρήματα από την μείωση της κυνηγετικής περιόδου?

Το έχουμε ξαναδεί το έργο, η συρρίκνωση της κυνηγετικής περιόδου, έφερε πολλούς κυνηγούς «πτηνών» που έζωναν το βουνό σαν σε πόλεμο!

Α!! και το άλλο το καλό, η σχετική απόφαση απαγορεύει και την αγοραπωλησία των θηραμάτων!! Βρε μπάς και ζούμε σε άλλη χώρα? Οι ταβέρνες που σερβίρουν κυνήγι που το βρίσκουν? Σε προηγούμενο post ο κ। Σωτηρόπουλος έθεσε ερωτήματα. Όλοι γνωρίζουν τις απαντήσεις, όμως, κοιτάζουν αλλού……

Στην φωτό ο ταύρος κοιτάζει με άγριες διαθέσεις τον φακό। Του χαλάσαμε την ησυχία...

Δεν υπάρχουν σχόλια: