Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ζωόφιλοι εναντίον κυνηγών - ο μεγάλος αγώνας !!!!!

Η Ζωοφιλική Οικολογική Ένωση Ελλάδος προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας και ζητά να ακυρωθεί, - ως αντίθετη με “Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης” για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, όπως και να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, αλλά και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η από 4.8.2009 απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία καθορίζεται η κυνηγετική περίοδος 2009-2010 (που αρχίζει από την 20ή Αυγούστου 2009 και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2010) και καθορίζονται τα είδη και οι ποσότητες των θηραμάτων που επιτρέπεται να κυνηγούν.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι πριν την έκδοση της επίμαχης υπουργικής απόφασης δεν υπήρξε, όπως απαιτείται, η σύνταξη επιστημονικής μελέτης που να καθορίζει τον πληθυσμό κάθε θηρευσίμου είδους, αλλά ούτε συντάχθηκε τεκμηριωμένη έκθεση για την επίδραση της θηρευτικής δραστηριότητας επί των προστατευομένων ειδών, έτσι ώστε να διαπιστώνεται η μη ύπαρξη αφανισμού ή μείωση του πληθυσμού των θηρευσίμων ειδών.

Ακόμη, υποστηρίζει η Ένωση ότι η κυνηγετική περίοδος είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας και δεν έχει προηγηθεί ειδική έρευνα που να προβλέπει την επίδραση των χρονικών ορίων της κυνηγετικής περιόδου επί της αναπαραγωγής των θηραμάτων, την στιγμή μάλιστα που για όλα τα είδη η κυνηγετική περίοδος λήγει την ίδια ημερομηνία.

-------------------------------------------------------------------
Αναμενόμενη η αντίδραση από “ζωόφιλους” και “οικολόγους”. Μόνο που άργησε λίγο και μας προβλημάτισε!! Νάναι άραγε η ίδια ένωση που αφήνει φίδια σε παρθένους τόπους της επικράτειας, ισχυριζόμενη ότι το κάνει για την ισορροπία της πανίδας; Τα μικρά και “χρήσιμα” δυστυχώς δεν τα μαθαίνουμε....