Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Επιτροπές κρίσης νέων κυνηγών στην Αρκαδία!

Τη συγκρότηση Επιτροπών κρίσης ικανότητας κυνηγών οι οποίοι για πρώτη φορά εφοδιάζονται με άδεια θήρας, στην έδρα κάθε Δασαρχείου της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας, ανακοίνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Τα μέλη των επιτροπών είναι:

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ:

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Ζαρρής Θεόδωρος – Δασοπόνος

2. Δημοπούλου Αλεξάνδρα – Δασοπόνος

3. Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο με έγγραφό του.

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Παπαδάκης Αλέξιος – Δασοφύλακας

2. Σιψή Παναγιώτα – Δασοφύλακας

3. Αντιπρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης


Β. ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ:

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Σαράντη Βασιλική – Δασοπόνος

2. Κοντογιάννης Παντελής – Δασοφύλακας

3. Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Βυτίνας ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο με έγγραφό του.

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Πραγκαστή Ιωάννα – Δασοπόνος

2. Γκάγκας Απόστολος – Δασοφύλακας

3. Αντιπρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Βυτίνας


Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ:

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Κόσσυβα Ελένη – Δασοπόνος

2. Δολιανίτη Στυλιανή – Δασοπόνος

3. Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου (Άστρους ή Λεωνιδίου) ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο

με έγγραφό του.

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Μαρκάκη Μαρία – Δασοπόνος

2. Μουρλούκου Κανέλλα – ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων

3. Αντιπρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου (Άστρους ή Λεωνιδίου)

Καθήκοντα Γραμματέα θα εκτελεί ένα από τα μέλη, οριζόμενο από την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Έργο της κάθε Επιτροπής είναι η εξέταση των υποψηφίων κυνηγών που επιθυμούν για πρώτη φορά να εφοδιαστούν με άδεια θήρας, για τη διαπίστωση ικανότητος αυτών, σωστής χρήσης του κυνηγετικού όπλου, γνώσης, αναγνώρισης και βιολογίας των σπουδαιότερων θηρεύσιμων ειδών, της οικολογικής σημασίας και ωφελιμότητας αυτών, καθώς και της γνώσης των θεμελιωδών διατάξεων περί θήρας.

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης Αποφάσεως εκτείνεται μέχρι την 31/12/2013.