Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Εισήγηση - βόµβα στο ΣτΕ για διακοπή του κυνηγιούΕφημερίδα Ελεύθερος Τύπος
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

Του Απόστολου Αντωνάκη

      Δυσάρεστες οι εξελίξεις - όπως αυτές προδιαγράφονται- κατόπιν της αρνητικής εισήγησης της συµβούλου Επικρατείας κ. Μαργαρίτας Γκορτζολίδου προς το 5ο Τµήµα του ΣτΕ που θα συνεδριάσει την ερχόµενη Τετάρτη για να εκδικάσει την προσφυγή ζωοφιλικού σωµατείου εναντίον της υπουργικής ρυθµιστικής απόφασης για το κυνήγι που υπεγράφη τον Αύγουστο από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη.

      Τριγµούς στις τάξεις των 300.000 Ελλήνων κυνηγών αναµένεται να προκαλέσει η όποια εξέλιξη για την άσκηση του κυνηγιού στη χώρα µας ύστερα από την αρνητική εισήγηση της συµβούλου Επικρατείας κ. Μαργαρίτας Γκορτζολίδου προς το 5ο Τµήµα του ΣτΕ, το οποίο θα συνεδριάσει την επόµενη Τετάρτη, 9 Δεκεµβρίου 2009.

      Κατά τη συνεδρίαση του 5ου Τµήµατος του ΣτΕ, που είναι αρµόδιο για θέµατα περιβάλλοντος, θα εξεταστούν επί της ουσίας όσα επικαλείται η Ζωοφιλική και Οικολογική Ένωση Ελλάδος εκπροσωπούμενη από τον κ. Άγγελο Αγγελέτο, ο οποίος υποστήριξε ότι «δεν τηρήθηκαν οι νόµιµοι όροι ως προς την έκδοση της ρυθµιστικής κυνηγίου, καθώς η ρυθµιστική που υπεγράφη από τον κ. Χατζηγάκη βασίστηκε σε µελέτες και στοιχεία παρελθόντων ετών κι όχι του τρέχοντος έτους».

H νοµοθεσία

      Σύµφωνα µε το ίδιο αιτιολογικό της προσφυγής υποστηρίζεται πως η νοµοθεσία προβλέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν τεκµηριωµένες επιστηµονικές µελέτες τόσο του παρελθόντος όσο και της παρούσας χρονικής περιόδου, κάτι το οποίο δεν συνέβη από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού δεν συµπεριελήφθησαν στις απαγορευµένες ζώνες αρκετές πυρόπληκτες περιοχές, µεταξύ των οποίων και της Αττικής. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των κυνηγών διά της Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος αντικρούουν αυτούς τους ισχυρισµούς ως αβάσιµους, σε ό,τι αφορά δε την Αττική αναφέρεται από την πλευρά τους ότι δεν ήταν δυνατόν να έχει προκαταλάβει και συµπεριλάβει η ρυθµιστική υπουργική απόφαση εξελίξεις από πυρκαγιές οι οποίες είναι µεταγενέστερες της χρονικής περιόδου που υπεγράφη. Πέραν αυτού, υπάρχει µόνιµη νοµοθετική ρύθµιση η οποία απαγορεύει για 2 χρόνια την άσκηση της θήρας σε πυρόπληκτες περιοχές ως µόνιµο προστατευτικό µέτρο για την προστασία της άγριας πανίδας. Σύµφωνα µε τους κυνηγετικούς κύκλους, αναµένεται κλιµάκωση έντονων κινητοποιήσεων, διαµαρτυριών και νοµικών προσφυγών σε περίπτωση που θιγούν τα έννοµα δικαιώµατα τόσο των κυνηγών όσο και των 3.000 περίπου κυνηγετικών επιχειρήσεων οι οποίες θα κινδυνεύσουν µε άµεση οικονοµική κατάρρευση, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ήδη δοκιµαζόµενη ελληνική οικονοµία. Οι 3.000 περίπου κυνηγετικές επιχειρήσεις απασχολούν γύρω στους 7.000 εργαζοµένους οι οποίοι θα κινδυνεύσουν να προστεθούν στους πολυπληθείς ανέργους της χώρας ενώ ο τζίρος των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, που κυµαίνεται περί το 1 δισ. ευρώ, αναµένεται να επηρεάσει δυσµενώς τις υπάρχουσες, επί των οικονοµικών της χώρας, εξελίξεις.

Περιορισµοί

      Είναι άγνωστο εάν οι κυνηγοί θα αποφασίσουν να ασκήσουν το κυνήγι βασιζόµενοι στο Δασικό Κώδικα, που αποτελεί το ουσιαστικό νοµικό πλαίσιο για την άσκηση της θήρας στην Ελλάδα, καθώς η ρυθµιστική κυνηγίου επιβάλλει πρόσθετους χρονικούς, ποσοτικούς αλλά και τοπικούς περιορισµούς. Ενα ακόµη ζητούµενο είναι τα τεράστια κονδύλια που έχουν προεισπραχθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο µέσω των τελών θήρας κατά τη θεώρηση των κυνηγετικών αδειών τον περασµένο Αύγουστο και τα οποία θα πρέπει ενδεχοµένως να επιστραφούν εφόσον διακοπούν οι λόγοι για τους οποίους εισπράχθηκαν.

Τα βασικά σηµεία της εισήγησης

Τα βασικά σηµεία στα οποία στηρίζεται η εισήγηση της κ. Μαργαρίτας Γκορτζολίδου είναι τα εξής:

1. Δεν τηρήθηκαν οι νόµιµοι όροι που προβλέπονται για την έκδοση ρυθµιστικής απόφασης για το κυνήγι.

2. Η έκδοση της ρυθµιστικής υπουργικής απόφασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις 4/8/2009 στηρίχθηκε σε µελέτες οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία παρελθόντων ετών και όχι του 2009, όπως ορίζεται ρητά από τη νοµοθεσία.

3. Η υπουργική απόφαση έχει βασιστεί σε µία µόνο επιστηµονική µελέτη του 2009 και όχι σε στοιχεία άλλων ετών όπου για συγκεκριµένους νοµικούς λόγους έχουν ληφθεί αρνητικές γνωµοδοτήσεις και κατά συνέπεια ακυρωτικές αποφάσεις από το ΣτΕ.

4. Δεν ανταποκρίνεται η ρυθµιστική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε εκείνα τα νόµιµα κριτήρια που πρέπει να περιέχει µια ολοκληρωµένη και απόλυτα τεκµηριωµένη επιστηµονικά µελέτη.

5. Σε ό,τι αφορά το κυνήγι σε πυρόπληκτες ζώνες, η συγκεκριµένη ρυθµιστική δεν έχει καµία ρύθµιση κι ως επιχείρηµα η σύµβουλος Επικρατείας κ. Γκορτζολίδου παραπέµπει σε άλλες αποφάσεις του ΣτΕ, που είχαν βγει ή θα βγουν και απαγορεύουν το κυνήγι.

6. Δεν υφίσταται µελέτη που να λαµβάνεται υπ’ όψιν από τη ρυθµιστική απόφαση και να εµπεριέχει επιστηµονικά δεδοµένα τα οποία θα καταδεικνύουν πως η κλιµάκωση για τις ηµεροµηνίες λήξεις θήρας ανά είδος δεν εµποδίζουν την προστασία των συγκεκριµένων θηραµατικών ειδών.

● Το βασικότερο της εισηγήσεως της συµβούλου Επικρατείας είναι το αίτηµα να απαγορευτεί πανελλαδικά η άσκηση του κυνηγιού για όλα τα θηραµατικά είδη µέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου που έχει οριστεί ως η 28η Φεβρουαρίου 2010.