Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Τροποποίηση Ρυθμιστικής 2010 - 2011 από ΥΠΕΚΑ

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα Kynigos net

Τροποποίηση της αριθ. 200148/2833/6.8.2010 απόφασης του ΥΠΕΚΑ με θέμα «ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2010.2011».

Αριθμ. 201984/3088

αποφασίζουμε:

Α΄.
Τροποποιούμε τις ημερομηνίες κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) ως εξής:

α) Στoυς νομούς Λέσβου και Χίου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω ημέρες 15.9.2010 (Τετάρτη), και τις Κυριακές 19.9.2010, 26.9.2010, 3.10.2010, 10.10.2010, 17.10.2010, 24.10.2010, 31.10.2010, 7.11.2010, 14.11.2010.

β) Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απαγορεύεται το κυνήγι της καθ' όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Σύρο και Μύκονο.

Tροποποιούμε την παράγραφο Α.6. ως προς τον επιτρεπόμενο αριθμό θηρευομένων ατόμων του αγριογούρουνου (Sus scrofa) από (2) δυο άτομα σε (3) τρία άτομα στην περιοχή της Πελοποννήσου

Γ.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 200148/2833 /6.8.2010 απόφασή μας (ΦΕΚ 1183/B/6.8.2010).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


O Υφυπουργός

Αθανάσιος Μωραΐτης

============================================
Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΕΚΑ από εδώ.